ต้นปาล์มหางจิ้งจอกต้น ปาม หาง จิ้ง-จอก
dtôn bpaam hăang jîng-jòk
  • Noun
    Foxtail Paim (Scientific Name:Wodyetia Bifurcata)Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish