ต้นเทียนหยดต้น เทียน หฺยด
dtôn tian yòt
  • Noun
    Duranta ; Golden Dewdrop ; Pigeon Berry (Scientific Name:Duranta Repens)Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish