ต้นเทียนทองต้น เทียน ทอง
dtôn tian tong
  • Noun
    Japan Camellia (Scientific Name:Duranta Electa)Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish