ต้นถั่วขาวต้น ถั่ว ขาว
dtôn tùa kăao
  • Noun
    Cow Pea (Scientific Name:Vigna Sinensis)Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish