ต้นตีนตุ๊กแกต้น ตีน ตุ๊ก-แก
dtôn dteen dtúk-gae
  • Noun
    Coatbuttons ; Mexican Daisy (Scientific Name:Tridax Procumbens)Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish