ต้นเขียวหมื่นปีต้น เขียว หฺมื่น ปี
dtôn kĭeow mèun bpee
  • Noun
    Chinese Evergreen (Scientific Name:Aglaonema)Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish