ต้นขี้กาเครือต้น ขี้ กา เคฺรือ
dtôn kêe gaa kreua
  • Noun
    Spring Bitter Cucumber (Scientific Name:Momordica Cochinchinensis)Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish