ต้นข้าวโพดต้น-ข้าว-โพด
dtôn-kâao-pôht
  • Noun
    Maize ; Corn (Scientific Name:Zea Mays)Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish