ต้นข่าต้น-ข่า
dtôn-kàa
  • Noun
    Galangal (Scientific Name:Alpinia Galanga)Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish