เอกชน

  • Transliteration
    àyk-gà-chon
  • Thai Phonetic
    [ เอก-กะ-ชน ]