อุปกรณ์ประมวลผลอุ-ปะ-กอน ปฺระ-มวน ผน
ù-bpà-gon bprà-muan pŏnTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish