อาหารแห้ง

  • Transliteration
    aa-hăan hâeng
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน แห้ง ]