อาหารหวาน

  • Transliteration
    aa-hăan wăan
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน หฺวาน ]