อาหารเสริม

  • Transliteration
    aa-hăan sĕrm
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน เสิม ]