อาหารสุนัข

  • Transliteration
    aa-hăan sù-nák
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน สุ-นัก ]