อาหารสำเร็จ

  • Transliteration
    aa-hăan săm-rèt
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน สำ-เหฺร็ด ]