อาหารสัตว์

  • Transliteration
    aa-hăan sàt
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน สัด ]