อาหารสด

  • Transliteration
    aa-hăan sòt
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน สด ]