อาหารว่าง

  • Transliteration
    aa-hăan wâang
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน ว่าง ]