อาหารเย็น

 • Transliteration
  aa-hăan yen
 • Thai Phonetic
  [ อา-หาน เย็น ]

Example Sentences

 • ฉันพึ่งจะทำอาหารเย็น
  chăn pêung jà tam aa-hăan yen
  I was just making dinner.
 • ฉันกำลังกินอาหารเย็นอยู่
  chăn gam-lang gin aa-hăan yen yòo
  I was eating dinner.
 • ขอบคุณสำหรับอาหารเย็นนะ
  kòp kun săm-ràp aa-hăan yen ná
  Thanks for dinner.
 • แม่คะ · อาหารเย็นพร้อมแล้ว
  mâe-ká · aa-hăan-yen-próm láew
  Mom, dinner's ready.