อาหารเย็น

  • Transliteration
    aa-hăan yen
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน-เย็น ]