อาหารฝรั่ง

  • Transliteration
    aa-hăan fà-ràng
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน ฝะ-หฺรั่ง ]