อาหารเป็นพิษ

  • Transliteration
    aa-hăan bpen pít
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน เป็น พิด ]