อาหารเที่ยง

  • Transliteration
    aa-hăan tîang
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน-เที่ยง ]