อาหารเที่ยง

 • Transliteration
  aa-hăan tîang
 • Thai Phonetic
  [ อา-หาน เที่ยง ]

Example Sentences

 • อาหารเที่ยงพร้อมหรือยัง
  aa-hăan-tîang-próm rĕu yang
  Is lunch ready ?
 • เรามาลงมือกัน · หลังอาหารเที่ยงนะ
  rao maa long meu gan · lăng aa-hăan tîang ná
  Let's do it after lunch.