อาหารเช้าอา-หาน เช้า
aa-hăan cháoTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish