อาหารเช้า

  • Transliteration
    aa-hăan cháo
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน-เช้า ]