อาหารเช้า

 • Transliteration
  aa-hăan cháo
 • Thai Phonetic
  [ อา-หาน เช้า ]

Example Sentences

 • อาหารเช้าอร่อยไหม
  อาหารเช้าอร่อย măi
  Was breakfast delicious ?
 • ฉันจะไปเตรียมอาหารเช้า
  chăn jà bpai dtriam aa-hăan cháo
  I'll prepare a breakfast.
 • กินอาหารเช้า
  gin aa-hăan cháo
  I am eating breakfast.
 • ดีแล้ว · อาหารเช้าพร้อมแล้วนะจ้ะ
  dee láew · aa-hăan-cháo-próm láew ná jâ
  Well, breakfast is ready.
 • อาหารเช้าล่ะ
  aa-hăan cháo lâ
  What about breakfast ?
 • กินอาหารเช้าแล้วเหรอคะ
  gin aa-hăan cháo láew rĕr ká
  Did you eat breakfast ?