อาหารจีน

  • Transliteration
    aa-hăan jeen
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน จีน ]