อาหารค่ำ

  • Transliteration
    aa-hăan kâm
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน ค่ำ ]