อาหารค่ำ

 • Transliteration
  aa-hăan kâm
 • Thai Phonetic
  [ อา-หาน-ค่ำ ]
 • 1
  [ Noun ]
  dinner ; evening meal
  Components