อาหารการกิน

  • Transliteration
    aa-hăan gaan gin
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน กาน กิน ]