อาหารกลางวัน

 • Transliteration
  aa-hăan glaang wan
 • Thai Phonetic
  [ อา-หาน กฺลาง วัน ]

Example Sentences

 • คุณทำอาหารกลางวันไปด้วยนะ
  kun tam aa-hăan glaang wan bpai dûay ná
  You make the lunch rolls.
 • งั้น · นั่นก็ไม่ใช่อาหารกลางวันของฉันน่ะสิ
  ngán · nân gôr mâi châi aa-hăan glaang wan kŏng chăn nâ sì
  So that wasn't my lunch ?
 • แล้ว · อาหารกลางวันล่ะ
  láew · aa-hăan glaang wan lâ
  So, what's for lunch ?
 • ใช่ · ทำอาหารกลางวันมาเอง
  châi · tam aa-hăan glaang wan maa ayng
  Yeah, that homemade lunch.