อาหารกลางวัน

  • Transliteration
    aa-hăan glaang wan
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน-กฺลาง-วัน ]