อาหาร

 • Transliteration
  aa-hăan
 • Thai Phonetic
  [ อา-หาน ]

Example Sentences

 • อะไร · รถเข็นอาหารเนี่ยะ
  à-rai · rót kĕn aa-hăan nîa
  What's with the food cart ?
 • ฉันจะรอที่ร้านอาหารของเขานะ
  chăn jà ror têe ráan aa-hăan kŏng kăo ná
  I'll wait at her restaurant.
 • ไม่ดื่ม · กินอาหาร
  mâi dèum · gin aa-hăan
  Don't drink. Eat food.
 • ทำไมถึงมีอาหารเยอะแยะขนาดนี้
  tam-mai tĕung mee aa-hăan yúh yáe kà-nàat née
  Why so much food ?
 • เรื่องอะไรเกี่ยวกับร้านอาหารเหรอ
  rêuang à-rai gìeow gàp ráan aa-hăan rĕr
  What about the restaurant ?
 • ขอบคุณสำหรับอาหาร
  kòp kun săm-ràp aa-hăan
  Thank you for the food.