อาหาร

  • Transliteration
    aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน ]