อาเศียรวาทอา เสียน วาด
aa sĭan wâat
  • Noun
    blessings ; greetings ; complimentTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish