อาบน้ำอาบท่า

  • Transliteration
    àap náam àap tâa
  • Thai Phonetic
    [ อาบ น้าม อาบ ท่า ]