อาบน้ำอาบท่า

 • Transliteration
  àap náam àap tâa
 • Thai Phonetic
  [ อาบ-น้าม-อาบ-ท่า ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] bathe ; take a bath
  Components