อาชญากรรมร้ายแรงอาด-ยา-กำ ร้าย แรง
àat-yaa-gam ráai raengTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish