อาคารสำนักงาน

  • Transliteration
    aa-kaan săm-nák ngaan
  • Thai Phonetic
    [ อา-คาน-สำ-นัก-งาน ]