อาคาร

  • Transliteration
    aa-kaan
  • Thai Phonetic
    [ อา-คาน ]