อัตราส่วนทางการเงินอัด-ตฺรา ส่วน ทาง กาน เงิน
àt-dtraa sùan taang gaan ngernTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish