ออกงาน

  • Transliteration
    òk ngaan
  • Thai Phonetic
    [ ออก งาน ]