thai2english-logo
search

ออก

 • Transliteration
  òk
 • Thai Phonetic
  [ ออก ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • จะออกกี่โมงนะ
  jà òk gèe mohng ná
  What time does it leave ?
 • มันสนุกออก
  man sà-nùk òk
  It is fun.
 • ผมคิดอะไรไม่ออก
  pŏm kít à-rai mâi òk
  I can't think of anything.
 • ฉันก็แค่นึกอะไรออกบางอย่าง
  chăn gôr kâe néuk à-rai òk baang yàang
  I am merely helping out.
 • ถอดกางเกงออก
  tòt gaang-gayng òk
  Take your pants off.
 • เราจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้
  rao jà òk dern taang nai wan prûng-née
  We could leave tomorrow.