อย่างไรก็ตามหฺย่าง ไร ก้อ ตาม
yàang rai gôr dtaam



Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish