อธิบดีกรมอัยการอะ-ทิ-บอ-ดี กฺรม ไอ-ยะ-กาน
à-tí-bor-dee grom ai-yá-gaan
  • Noun
    Attorney-GeneralTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish