อดอาหาร

 • Transliteration
  òt aa-hăan
 • Thai Phonetic
  [ อด-อา-หาน ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] starve ; fast ; diet
  Components