องค์การการค้าโลกอง กาน กาน ค้า โลก
ong gaan gaan káa lôhkTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish