thai2english-logo
search

อก

 • Transliteration
  òk
 • Thai Phonetic
  [ อก ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • หมอบอกว่าไงบ้าง
  mòp òk wâa ngai bâang
  What did the doctor say ?
 • บอกให้เขาอกไป
  bòk hâi kăo òk bpai
  Tell her to go away.
 • ถอดเสื้ออกทำไมนะ
  tòt sêua òk tam-mai ná
  Why take it off.
 • เขาอกไปแล้ว
  kăo òk bpai láew
  Ah she's coming out.
 • ผมพาเธออกไปได้ไหม
  pŏm paa ter òk bpai dâai măi
  Can I take that away ?
 • เขาไล่คุณอกหรือ
  kăo lâi kun òk rĕu
  Is he kicking you out ?