อก

  • Transliteration
    òk
  • Thai Phonetic
    [ อก ]