อ.แม่สะเรียงอำ-เพอ-แม่-สะ-เรียง
am-per-mâe-sà-riang
  • Noun
    Amphoe Mae SariangTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish