ไหล่

  • Transliteration
    lài
  • Thai Phonetic
    [ ไหฺล่ ]