thai2english logo

ให้

 • Transliteration
  hâi
 • Thai Phonetic
  [ ไห้ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ทำไมคุณถึงให้ · นี่กับฉัน
  tam-mai kun tĕung hâi · nêe gàp chăn
  Why did you give me this ?
 • มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ
  mee à-rai hâi chăn chûuay măi ká
  Can I help you ?
 • ให้ผมพาคุณกลับบ้าเถอะ
  hâi pŏm paa kun glàp bâa น tùh
  Let me take you home.
 • อยากให้ฉันบอกว่า · ทำไมเหรอ
  yàak hâi chăn bòk wâa · tam-mai rĕr
  Want me to tell you why ?
 • เฮ้ · นี่ · เอาร่มทิ้งไว้ให้ผมด้วยสิ
  háy · nêe · ao rôm tíng wái hâi pŏm dûuay sì
  Hey, leave me the umbrella.
 • ฉันต้องจัดพวกมันให้เสร็จเพื่อวันนี้
  chăn dtông jàt pûuak man hâi sèt pêuua wan née
  I had to prepare for today.