แหลม

  • Transliteration
    lăem
  • Thai Phonetic
    [ แหฺลม ]