แห่งชาติ

  • Transliteration
    hàeng châat
  • Thai Phonetic
    [ แห่ง ชาด ]