thai2english-logo
search

เหนือ

 • Transliteration
  nĕua
 • Thai Phonetic
  [ เหฺนือ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เหนือแล้วล่ะซิ
  nĕua ย láew lâ sí
  Is that all ?
 • ยกไปไว้เหนือเตียง
  yók bpai wái nĕua dtiang
  Lift it up over the bed.
 • สิ่งที่สำคัญเหนือสรรพสิ่ง
  sìng têe săm-kan nĕua sàp-pá-sìng
  That's the important thing.
 • เหนือรอยต่อ
  nĕua roi dtòr
  Above the joint.