หาย

 • Transliteration
  hăai
 • Thai Phonetic
  [ หาย ]

Example Sentences

 • ฉันทำมันหาย
  chăn tam man hăai
  I lost it.
 • แผลผมยังไม่หายดี
  plăe pŏm yang mâi hăai dee
  I am not healed yet.
 • ฉันจะต้องหายไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
  chăn jà dtông hăai mâi wâa jà yang ngai gôr dtaam
  I'll recover no matter what.
 • คุณจะหายดี
  kun jà hăai dee
  You are gonna be fine.
 • จะต้องทำยังไงให้มันหาย
  jà dtông tam yang ngai hâi man hăai
  How do I make it go away ?
 • หายแล้วจ้า
  hăai láew jâa
  It is all right.