--

หากแต่

  • Transliteration
    hàak dtàe
  • Thai Phonetic
    [ หาก-แต่ ]